Výzva k účasti
v poptávce pro
Statutární město Olomouc

Křelovská, Řepčínská, Svatoplukova - úprava křižovatky

Obecné

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti v zadávacím řízení s využitím elektronické poptávky.

Od 22. 02. 2018 v 18:30 bude zpřístupněn internetový portál pro zadání Vaší nabídky.
Vaši nabídku můžete zadávat až do 16. 03. 2018 v 09:00.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte předmět, zadávací podmínky a Pravidla elektronických aukcí PROebiz.

Olomouc, dne: 20. 03. 2019 v 15:11

Statutární město Olomouc
Jakub Kučera
telefon:+420 588 488 724
email: jakub.kucera@olomouc.eu
Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v poptávce pro
Statutární město Olomouc

Křelovská, Řepčínská, Svatoplukova - úprava křižovatky

Předmět

Předmět plnění:

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávající úrovňové křižovatky, které jsou navrženy formou průsečné křižovatky se zachováním stávající polohy navazujících větví z důvodu omezení blízkou zástavbou. Konkrétně se jedná o křižovatku ulic Křelovká, Řepčínská a Svatoplukova v Olomouci. V rámci stavebního záměru jsou na třech ramenech křižovatky navrženy tři přechody pro pěší a na jednom rameni místo pro přecházení. Dále je součástí zakázky předláždění, nové zhotovení přilehlých chodníků a v místech přechodů je navržené nové intenzivní veřejné osvětlení, pro MPP osvětlení s barvou světla jako v přilehlém úseku komunikace. V místě před budovou ZŠ a MŠ na ul. Řepčínská je navrženo nové podélné odstavné stání. Součástí plnění zakázky je výsadba dřevin a jejich následná péče. Bližší specifikace předmětu plnění jsou obsahem příslušných částí zadávací dokumentace.

PořadíNázev položkyMJMnožství
001.Křelovská, Řepčínská, Svatoplukova - úprava křižovatky

Bližší specifikace položky:
Účastníci budou zadávat celkovou nabídkovou cenu BEZ DPH za celý předmět plnění, tj. za stavební část i za výsadbu a následnou údržbu dřevin.
celek1.00


Každou vloženou cenovou nabídku je NUTNÉ POTVRDIT STISKEM KLÁVESY ENTER!

Účastníci budou vkládat do systému celkovou nabídkovou cenu v Kč bez DPH za celý předmět plnění, tj. za stavební část i za výsadbu a následnou údržbu dřevin.

V případě potřeby bližší specifikace se, prosím, obraťte na vyhlašovatele elektronického poptávkového řízení.
Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v poptávce pro
Statutární město Olomouc

Křelovská, Řepčínská, Svatoplukova - úprava křižovatky

Zadávací podmínky

Zadávací podmínky k veřejné zakázce dodavatelé naleznou na veřejném profilu zadavatele na adrese:

https://www.eveza.cz/profil-zadavatele/statutarni-mesto-olomouc/zakazka/18292

Prosíme dodavatele, kteří mají zájem podat nabídku, aby si pozorně přečetli všechny zadávací podmínky uvedené v zadávací dokumentaci (především ve Výzvě k podání nabídky), kterou naleznou na výše uvedeném odkazu.

- vyhlašovatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky, soutěž zrušit nebo vyhlásit další kolo. Vyhlašovatel je povinen všem účastníkům případné změny neprodleně oznámit


Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v poptávce pro
Statutární město Olomouc

Křelovská, Řepčínská, Svatoplukova - úprava křižovatky

Kontakty

Vyhlašovatelem a realizátorem poptávkového řízení je:
Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
Česká republika

Veškeré dotazy k předmětu elektronického poptávkového řízení Vám zodpoví:
Jakub Kučera
telefon: +420 588 488 724
email: jakub.kucera@olomouc.eu

Veškeré dotazy k technickému zabezpečení elektronického poptávkového řízení Vám zodpoví administrátor:
Jakub Kučera
telefon: +420 588 488 724
email: jakub.kucera@olomouc.eu
Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v poptávce pro
Statutární město Olomouc

Křelovská, Řepčínská, Svatoplukova - úprava křižovatky

Pravidla

PRAVIDLA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍ PROEBIZ
- si můžete zobrazit po odkliknutí na Pravidla elektronických aukcí PROebiz
Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v poptávce pro
Statutární město Olomouc

Křelovská, Řepčínská, Svatoplukova - úprava křižovatky

Návod

TECHNICKÉ NÁROKY eAUKČNÍHO SW PROEBIZ
Váš počítač musí být připojen k Internetu. Pro bezproblémovou účast v elektronické aukci je nutné mít v počítači nainstalovaný jeden z podporovaných webových prohlížečů:

- Microsoft Internet Explorer verze 11.0 a vyšší (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyšší (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)

Dále je nutné mít nainstalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v internetovém prohlížeči povolena vyskakovací okna, javascript a zapnuty cookies. Návod jak povolit cookies v internetovém prohlížeči naleznete na http://proebiz.com/podpora.

JAK VSTOUPIT DO "RFx - POPTÁVKA"
Odkaz pro vstup do eAukční síně spolu s odkazem na tuto pozvánku vám byl zaslán e-mailem vyhlašovatelem tohoto poptávkového řízení. Kliknutím na předmětný odkaz se vám otevře internetový prohlížeč na adrese eAukční síně vyhlašovatele. V případě jakýchkoliv komplikací kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt na něj najdete v části KONTAKTY.

JAK SE Z eAUKČNÍ SÍNĚ ODHLÁSIT
Odhlášení proveďte pomocí tlačítka LOGOUT, které se nachází v pravém horním rohu eAukční síně. Pokud odhlášení provedete zavřením okna Internetového prohlížeče, do eAukční síně se bude možné znova přihlásit až za 20 s.

JAK POSTUPOVAT PŘI ZADÁVÁNÍ NABÍDKY
eAukční síň slouží pro zadání cenových nabídek a volitelných podmínek.
Každou vloženou cenu je NUTNÉ POTVRDIT STLAČENÍM KLÁVESY ENTER! Ceny i volitelné podmínky je možné až do ukončení libovolně měnit a upravovat. Platí poslední zadaná nabídka, která se nachází v eAukční síni v okamžiku ukončení poptávkového řízení. Po dobu poptávkového řízení uvidíte pouze svou cenovou nabídku. Vyhlašovatel může rozhodnout o zobrazení nejlepších cen u jednotlivých položek (v tom případě se zobrazí ve žlutém sloupci vlevo od vaši nabídky). Pokud je název položky podtrhnutý, kliknutím na něj se vám zobrazí poznámka k položce (obvykle další upřesňující informace, např. fotky, příloha, atd.)

Volitelné podmínky zadávejte kliknutím na řádek dané podmínky v pravém sloupci (pokud není podmínka vyplněná, je v daném políčku zobrazeno slovo změnit nebo je políčko prázdné).

V průběhu poptávkového řízení prosím sledujte:
čas do konce kola - jeho pravidelná změna potvrzuje váš kontakt s eAukčním systémem. V případě, že se čas zastaví, stiskněte klávesu F5 pro obnovení síně nebo ikonu AKTUALIZOVAT ve vašem prohlížeči.
komunikaci s administrátorem - nástroj pro komunikaci s administrátorem. Tady můžete on-line komunikovat s administrátorem.

Celý průběh poptávkového řízení od odeslání pozvánek až po ukončení je zaprotokolován v historii. Všechny provedené operace jsou zaznamenávány s přesností na sekundy. Po ukončení on-line poptávkového řízení vám bude nabídnutá možnost zobrazení historie a protokol vaší účasti.

Z technické podstaty fungování internetových systémů nedoporučujeme čekat s vkládáním cen v eAukční síni na poslední vteřiny. Takto zadané hodnoty nemusejí dorazit včas k serverům systému - např. z důvodu zpomalení internetového připojení, zpožděné odezvě webového prohlížeče resp. operačního systému. Nabídky v posledních vteřinách tak nemusí být vždy aukčním systémem bezvýhradně přijaty.

V PŘÍPADĚ TECHNICKÝCH POTÍŽÍ V PRŮBĚHU ON-LINE POPTÁVKOVÉHO ŘÍZENÍ SE OBRACEJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENÍ NA NĚJ NAJDETE V ČÁSTI KONTAKTY.
Tisk
Nahoru