Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Pořízení modernizovaných parkovacích automatů

Obecné

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti ve výběrovém řízení, které se uskuteční formou "ERMMA" dne 23. 05. 2017 v 09:00.

V případě Vašeho zájmu si prostudujte níže uvedené sekce a vyplňte Přihlášku, kterou naleznete v části Přihláška této Výzvy.

Po vyplnění Přihlášky, ve které si zvolíte své přístupové jméno a heslo a teprve s těmito přístupovými údaji můžete vstoupit do elektronické aukční síně na adrese https://olomouc.proebiz.com.

Olomouc, dne: 22. 05. 2018 v 01:56

Statutární město Olomouc
Mgr. Miroslav Pizur
telefon:+420 588 488 729
email: miroslav.pizur@olomouc.eu
Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Pořízení modernizovaných parkovacích automatů

Předmět

Předmětem této veřejné zakázky je pořízení, vlastní montáž a oživení modernizovaných parkovacích automatů umožňující bezhotovostní platbu, solární napájení. Bližší specifikace předmětu plnění je obsahem příslušných částí zadávací dokumentace.

Předmětem "ERMMA" jsou tyto položky:

PořadíNázev položkyMJMnožství
001.cena jednoho parkovacího automatu v Kč bez DPHks1.00


Každou vloženou cenovou nabídku je NUTNÉ POTVRDIT STISKEM KLÁVESY ENTER!Volitelné podmínky:
Nejsou definovány žádné volitelné podmínky.
Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Pořízení modernizovaných parkovacích automatů

Zadávací podmínky

Veškeré zadávací podmínky k veřejné zakázce dodavatelé naleznou na veřejném profilu zadavatele na adrese.

Prosíme dodavatele, kteří mají zájem podat nabídku, aby si pozorně přečetli všechny zadávací podmínky uvedené v zadávací dokumentaci (především ve Výzvě k podání nabídky), kterou naleznou na výše uvedeném odkazu.
Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Pořízení modernizovaných parkovacích automatů

Harmonogram

Výběrové řízení proběhne formou "ERMMA".

Vstupní kolo
27. 04. 2017 v 15:45 bude zpřístupněn eAukční portál pro zadávání vstupních nabídek, přičemž každý účastník vidí jen svou nabídku. V tomto kole mohou účastníci své nabídky a volitelné podmínky libovolně měnit.

Kontrolní kolo
Od 17. 05. 2017 v 09:00 do 23. 05. 2017 v 09:00 proběhne Kontrolní kolo, které slouží pro formální kontrolu nabídek ze strany zadavatele. Po dobu tohoto kola účastníci nemohou své nabídky nijak měnit.

Aukční kolo
23. 05. 2017 v 09:00 bude on-line výběrové řízení zahájeno a všem účastníkům se zobrazí nejnižší cenová nabídka (u každé položky, pokud není uvedeno jinak). Po dobu 15 min. mají jednotliví účastníci možnost své nabídky ještě upravovat (pouze směrem dolů). Nová cenová nabídka položky nemůže být shodná se stávající minimální cenou položky.

Minimální krok snížení cenové nabídky
Jednotkovou cenu je možno snižovat minimálně o 0.10 %.
(Minimální krok snížení jednotkové ceny je ve vztahu k aktuální ceně položky uchazeče.)

Maximální krok snížení cenové nabídky
Jednotkovou cenu je možno snižovat maximálně o 50.00 %.
(Maximální krok snížení jednotkové ceny je ve vztahu k minimální ceně položky.)

Prodlužování
Aukční kolo bude prodlouženo na 2 min. při změně minimální ceny nabídky v posledních 2 min.

Vyhlašovatel má právo v případě potřeby rozhodnout o individuálním prodloužení, respektive ukončení elektronického výběrového řízení.
Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Pořízení modernizovaných parkovacích automatů

Kontakty

Vyhlašovatelem výběrového řízení je:
Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
Česká republika

Veškeré dotazy k předmětu elektronického výběrového řízení vám zodpoví:
Mgr. Miroslav Pizur
telefon: +420 588 488 729
email: miroslav.pizur@olomouc.eu


Realizací elektronického výběrového řízení byla pověřena společnost:
Statutární město Olomouc
Horní náměstí 583
779 11 Olomouc
Česká republika

Veškeré dotazy k technickému zabezpečení elektronického výběrového řízení vám zodpoví administrátor:
Mgr. Miroslav Pizur
telefon: +420 588 488 729
email: miroslav.pizur@olomouc.eu
Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Pořízení modernizovaných parkovacích automatů

Přihláška

Pro účast v elektronickém výběrovém řízení je nutné vyplnit přihlášku, kterou si můžete zobrazit ZDE.

Nezapomeňte si před přihlášením zkontrolovat nastavení vašeho prohlížeče. Více informací najdete v Návod.

Obecný postup pro vyplnění Přihlášky a informace o tom, jak pracovat s eAukční síni zobrazíte po odkliknutí na tento odkaz.
Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Pořízení modernizovaných parkovacích automatů

Pravidla

PRAVIDLA ELEKTRONICKÝCH AUKCÍ PROEBIZ
- si můžete zobrazit po odkliknutí na Pravidla elektronických aukcí PROebiz

Tisk
Nahoru

Výzva k účasti
v elektronické aukci pro
Statutární město Olomouc

Pořízení modernizovaných parkovacích automatů

Návod

TECHNICKÉ NÁROKY eAUKČNÍHO SW PROEBIZ
Váš počítač musí být připojen k Internetu. Pro bezproblémovou účast je nutné mít v počítači nainstalovaný jeden z podporovaných webových prohlížečů:

- Microsoft Internet Explorer verze 9.0 a vyšší (http://microsoft.com/ie)
- Mozilla Firefox 13.0 a vyšší (http://firefox.com)
- Google Chrome (http://google.com/chrome)

Dále je nutné mít nainstalovaný Adobe Flash Player (http://get adobe.com/flashplayer), v internetovém prohlížeči povolena vyskakovací okna, javascript a zapnuty cookies. Návod jak povolit cookies v internetovém prohlížeči naleznete na http://proebiz.com/podpora.

JAK SE PŘIHLÁSÍTE DO "ERMMA"
Obecný postup pro vyplnění Přihlášky a informace o tom, jak pracovat s eAukční síni zobrazíte po odkliknutí na tento odkaz.

JAK VSTOUPIT DO eAUKČNÍ SÍNĚ
Pro vstup do eAukční síně použijte internetový odkaz (adresu) v části OBECNÉ této pozvánky. Kliknutím na něj se otevře internetový prohlížeč na adrese eAukční síně vyhlašovatele. Budete vyzváni k zadání přístupových údajů (jména, hesla – zvolíte si sami v přihlášce). Pokud tyto údaje zadáte správně (heslo je skryto), proběhne autentifikace a otevře se vám eAukční síň. Do eAukční síně se nedá vstoupit před začátkem eAukce (začátkem bývá obvykle Vstupní kolo).
V případě jakýchkoli komplikací kontaktujte, prosím, administrátora. Kontakt na něj najdete v části KONTAKTY.

JAK SE Z eAUKČNÍ SÍNĚ ODHLÁSIT
Odhlášení provedete pomocí tlačítka LOGOUT, které se nachází v pravém horním rohu eAukční síně. Pokud odhlášení provedete zavřením okna Internetového prohlížeče, do eAukční síně se bude možné znova přihlásit až za 1 minutu.

CO MŮŽETE VE VSTUPNÍM KOLE
Vstupní kolo slouží k zadání vstupních cenových nabídek a volitelných podmínek. V tomto kole si můžete prohlédnout a vyzkoušet práci v eAukčním prostředí. Zvláště se soustřeďte na čas do konce kola. Tento časový údaj se mění obvykle v rozmezí 3 - 5 vteřin (pokud do ukončení kola zbývá méně než 24 hodin). Pokud se tak neděje, pravděpodobně máte přerušené spojení a bude potřeba se do eAukční síně znovu přihlásit nebo provést přenačtení síně obvykle klávesou F5 nebo ikonou AKTUALIZOVAT ve vašem prohlížeči.

V tomto kole je vaší povinností zadat vstupní cenové nabídky. Každou vloženou cenovou nabídku je NUTNÉ POTVRDIT STISKEM KLÁVESY ENTER! Ve Vstupním kole je možné ceny i volitelné podmínky libovolně měnit a upravovat. Uvidíte jen své cenové nabídky.
Volitelné podmínky zadáváte (vyplňujete) kliknutím na řádek dané podmínky v pravém sloupci (pokud není podmínka vyplněna, je zobrazeno v daném políčku slovo změnit nebo je políčko prázdné).
Pokud je název položky podtrhnutý, kliknutím na něj se vám zobrazí poznámka k položce (obvykle další upřesňující informace, např. fotky, příloha, atd.).

CO MŮŽETE V KONTROLNÍM KOLE
Kontrolní kolo slouží pro kontrolou nabídek vyhlašovatelem, popř. předběžné vyhodnocení, testování vzorů apod. V tomto kole nemohou účastníci provádět žádné úpravy ani vkládat nové nabídky. Je možné využít Chatové komunikace.

CO MŮŽETE V AUKČNÍM KOLE
V Aukčním kole již můžete upravovat své cenové nabídky pouze směrem dolů (nákupní online výběrové řízení) nebo naopak pouze směrem nahoru (prodejní online výběrové řízení).

Vaše nová cenová nabídka položky nemůže být shodná se stávající minimální (v případě nákupního výběrového řízení) resp. maximální cenou (pro prodejní výběrové řízení).

V průběhu online výběrového řízení prosím sledujte:
čas do konce kola - jehož změna potvrzuje váš kontakt s eAukčním systémem
V případě, že se čas zastaví, stiskněte klávesu F5 pro obnovení síně nebo ikonu AKTUALIZOVAT ve vašem prohlížeči.
komunikace s administrátorem - nástroj pro komunikaci s administrátorem. Zde můžete online komunikovat s administrátorem.

Celý průběh online výběrové řízení od odeslání pozvánek až po ukončení je zaprotokolován do historie. Veškeré prováděné operace jsou zaznamenávány s přesností na vteřiny. Po ukončení online výběrového řízení vám bude nabídnuta možnost zobrazení historie a protokol vaší účasti.

Aukční kolo bývá obvykle prodlužováno. Bližší informace o prodloužení naleznete v části HARMONOGRAM.

Z technické podstaty fungování internetových systémů nedoporučujeme čekat s vkládáním cen v eAukční síni na poslední vteřiny probíhajícího kola. Takto zadané hodnoty nemusí dorazit včas k serverům systému - např. z důvodu zpomalení internetového připojení, zpožděné odezvě webového prohlížeče resp. operačního systému. Nabídky v posledních 5-ti vteřinách tak nemusí být aukčním systémem bezvýhradně přijaty.

V PŘÍPADĚ TECHNICKÝCH POTÍŽÍ V PRŮBĚHU ONLINE VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ SE OBRACEJTE NA ADMINISTRÁTORA. SPOJENÍ NA NĚJ NALEZNETE V ČÁSTI KONTAKTY.
Tisk
Nahoru